Tělesné procesy Access Consciousness®


Většina lidí, kteří se zajímají o možnosti práce se sebou, vyhledává a zná zejména práci mentální a zcela pomíjí práci s tělem. To je ovšem velká škoda, protože tělo je klíčem odmykajícím mnoho zámků, které nás drží zavřené v kleci tvořené našimi omezeními. V těle se ukládá každý náš zážitek, každá emoce, kterou neprojevíme, každá tíživá vzpomínka, každá kritická poznámka, která se nás dotkla. Jak přibývají tyto zátěže, naše tělo tuhne, začíná bolet, deformuje se.


Na dobu, kdy jsme byli s naším tělem plně spojeni, řada z nás dávno zapomněla. Vypnout vnímání těla byla často jediná možnost, jak přežít naše školní i pracovní léta. "Seď, nevrť se." "Je jedno, že jsi unavená, teď se musí počítat." "Bolí mě celý člověk, ale musím do práce, je uzávěrka." Jsou Vám povědomé tyto věty? Potřeby našeho těla jsme se naučili dokonale ignorovat. A tak není divu, že ho nevnímáme, jsme nemocní, ve stresu, stárneme.


Dobrá zpráva je, že je možné naše spojení s tělem kdykoliv opět obnovit, stačí se jen rozhodnout. Existuje řada metod, které pracují s tělem, často se nicméně jedná o práci bolestivou. Dlouho jsem hledala cesty, jak tělo osvobodit od zátěží, které ho tíží, co nejjemněji.

Zjištění, že nástroje Access Consciousness® zahrnují také tělesné procesy mě nadchlo. Aktuálně AC nabízí několik desítek tělesných procesů. V praxi se jedná o sezení, při kterých se facilitátor tělesných procesů dotýká Vašeho těla na přesně daných místech, na kterých se energie konkrétního procesu spouští. Procesy jsou bezbolestné, inteligence Vašeho těla vždy uvolní přesně to, co uvolněno být aktuálně může.

Výsledkem práce s tělem je obnovení spojení s ním, uvolnění bloků a zamrzlých emocí v konkrétních oblastech a eliminace přesvědčení a názorů, které nás blokují. Naše těla jsou tím nejlepším kompasem, který pro život máme. Vnímají, cítí, co je pro nás dobré a narozdíl od naší mysli se nemýlí. Proto si zaslouží naši pozornost a péči a věřte mi, že Vám ji mnohonásobně vrátí.

Aktuálně nabízím tyto tělesné procesy Access Consciousness®:

  • MTVSS (jedná se o velmi komplexně působící tělesný proces, který je často nástrojem 1. volby k nápravě čehokoliv, co v těle nefunguje. Aplikuje se buď jako celotělový proces, nebo jak varianta pro imunitní systém. Opakovaná aplikace má blahodárné účinky na naše těla a pomáhá jim navracet se zpět do harmonického fungování)
  • Biomimetické a biomimetrické mimikry (biomimetrika a biomimetika je to, co zakotvíme do svého těla, když se snažíme napodobit někoho jiného, nebo najít své místo v prostoru někoho jiného, například ve vztahu. Jedná se o přirozenou vlastnost těla přizpůsobit se okolnímu světu, abychom lépe zapadli, či vůbc přežili. Tento proces nám umožňuje uvolnit převzaté vzorce chování, bolesti, cesty a reality jiných lidí, dostat se ke své podstatě a dělat své vlastní volby. Uvolňuje také rodové zátěže)
  • Buněčná paměť (proces, který umožňuje odblokovat v těle uložené následky traumatu na buněčné úrovni. Ať jste prošli operací, úrazem, strávili hodně času namáhavou fyzickou prací, kdy se následky traumatu v těle kumulují, tento proces dává tělu šanci se díky odstranění následků traumatu zase uzdravit)
  • De-molekulární manifestace a molekulární de- manifestace (jedná se o tělesný proces, který nám umožňuje dodat tělu to, co mu schází - DMM, nebo naopak odstranit to, co je v těle navíc - bradavice, myomy, výrůstky, či nádory - MDM.)
  • Eliminace a vyhlazení toxinů (tento proces pomáhá eliminovat toxické působení řady látek, jako jsou amalgámy, toxické součásti očkování a další látky, které se v těle vyskytují a tělo je není schopno vyloučit běžnou eliminací)
  • Korekce zraku (pomáhá nastolit dobré vidění, odstraňuje fixní úhly pohledu, má dopad do oblasti vizí)
  • Magnetická přitažlivost (tělesný proces, který jednak ruší to, čím jsme magneticky přitahováni ke stále stejnému typu partnerů, kteří pro nás nejsou přínosem a jednak obnovuje naši vlastní vrozenou sexuální energii, která je blokovaná řadou přesvědčení, omezení a úhlů pohledu a kterou jsme potlačili, protože jsme uvěřili, že je špatná. Tento proces odemyká omezení našeho těla, která nám brání vytvářet vztahy s lehkostí)
  • Vymazání tukových buněk, které uzamykají pocity jako stálý zdroj zneplatnění bytí (proces odemyká emoce, které jsou uzavřeny tzv. mobiovými páskami v tukových buňkách, umožňuje jejich uvolnění a pokud je to Vaše volba, pak také odstranění těchto tukových buněk)
  • TSS - Trifold Sequencing Systems (Trojnásobné sekvenční systémy) (čistí traumatické zkušenosti, pomáhá odstranit zbytky uložené v těle po užívání drog, léků a jiných návykových látek, spouští se v kombinaci s Bars®)

  • Vyvolání stupidity sexuality (čistí předsudky, přesvědčení a úhly pohledu, které máme ohledně sexuality na základě výchovy, společenských konvencí, náboženských norem, obnovuje schopnost prožívat sexualitu svobodně jako přirozený projev naší kreativity a životní síly)

Tělesné procesy jsou poskytovány vleže, trvají cca 60 minut a proces, který spouštím volím vždy na základě toho, co potřebuje Vaše tělo, nikoliv logická mysl. Repertoár tělesných procesů, které Vašemu tělu mohu nabídnout, budu dále rozšiřovat. Pokud máte zájem prospět svému tělu, objednejte se a budete příjemně překvapeni, čím potom Vaše tělo přispěje Vám.