Reference

Jiří S.

Manažer

Děkuji tímto paní Šárce Hájkové za její vstřícný přístup při řešení mé životní situace. Její vhled mi velmi pomohl jít do hloubky problému.

Hanka B.

Bankéřka

Šárka je úžasně klidná průvodkyně po mém vnitřním světě. Neznám jiné místo, kde bych najednou vnímala tolik laskavosti a pochopení k procesům, které se ve mně odehrávají.

Blanka P.

Administrativní pracovnice

Děkuji za vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém jsem se cítila naprosto přijatá, vyslyšená a opečovaná.

Helena H.

Manažerka

Šárka mi byla laskavou průvodkyní v těžkých chvílích mého života. Její dar jasně pojmenovat jádro mého pocitu mi umožnil lépe pochopit mou situaci.