HB energetická analýza

Energetická analýza byznysu dokáže odkrýt souvislosti, které běžně nevidíme. V rámci této služby prozkoumám a popíši, jak probíhá interakce mezi vámi a jednotlivými částmi vašeho byznysu. Najdu a pojmenuji případná slabá místa a příležitosti k růstu a proměně. Identifikuji silná místa a využijeme jejich potenciálu tak, aby přes ně došlo k posílení tam, kde je to třeba, aby vše harmonicky plynulo. Podkladem pro mě bude jednak dotazník, který vyplníte a jednak můj vhled a schopnost najít přesně ten detail, který zasazen do kontextu přinese potřebné pochopení a tím posun ve vnímání a prožívání. 

Pro tuto službu budu potřebovat vaše datum, hodinu a místo narození. Po zpracování analýzy bude následovat 60 minutová konzultace při které probereme vše, co z analýzy vyplyne a kromě toho získáte stručný písemný výstup.

Služba bude dostupná od 1.5.2021

Chci vhled do mého byznysu